Kulturkanon i undervisningen
 

Monumenter i dag

I 2004 blev udstillingen ”MONUMENT – samtidskunst i byrummet” vist i København. Som der står i udstillingskataloget, udsprang udstillingen af oplevelsen af, at den permanente kunst i de danske byrum er utidssvarende og præget af ensartethed og vanetænkning. Derfor var udstillingens primære formål at skabe debat om, hvordan byrummet og kunsten deri udvikler sig tidssvarende og progressivt. I forhold til analysen af Salys rytterstatue og betydningen af den i det offentlige rum i relation til fortid og nutid, vil det være fint, at reflektere og diskutere dels, hvad et moderne, nutidigt monument kunne rumme - og indeholde af betydning, dels en forholden sig til den gængse og traditionelle opfattelse af, at et monument er af gammel dato, og at det medfører en form for ophøjelse i forhold til nye monumenter.

 

Som udgangspunkt for den diskussion kan artiklen ”Mod en ny offentlig kunst?” af Malene Vest Hansen i udstillingskataloget MONUMENT være oplagt. Hun tager afsæt i Henrik Plenge Jakobsen og Jes Brinchs ’monument’ Burn out (de væltede biler), der blev opstillet, og hurtigt fjernet igen, på Kongens Nytorv i 1994. En sammenligning mellem installationen af de væltede biler og den traditionelle rytterstatue af Frederik V, der pryder torvets midte, danner diskussionsgrundlaget for spørgsmålet om, hvad offentlig kunst eller offentlige monumenter skal have af betydning i byrummet. Malene Vest Hansen diskuterer i artiklen, hvad der er monument, og hvad der er ikke-monument, hvad er det, der skal mindes, hvem er monumenter for, og hvem er det egentlig, der skal bestemme over det offentlige rum.

 

Denne diskussion kan bearbejdes videre i en praktisk opgave, hvor der skal lave et monument/ikke-monument. Med udgangspunkt i artiklen skal der reflektere over, hvad det er værket skal rumme af betydning – og får det så status af at være et monument eller ej. Skal der bevidst laves et ikke-monument, og hvad ligger der af betydning heri. Ligeledes skal der reflekteres over stedet og det omgivende rum i forhold til værkets betydning. Hvordan får man skabt en sammenhæng og betydning mellem værk og sted?

 

Som optakt til denne praktiske opgave kan man udover artiklen se på nogle af de værker, der blev skabt til udstillingen MONUMENT – samtidskunst i byrummet. Jf. Udstillingskataloget, hvor der er illustrationer af værkerne.

 

Se opgave 8.

 

 

Stinne Bo Schmidt