Kulturkanon i undervisningen
 

Lokale monumenter

Stort set alle byer har offentlige monumenter, der repræsenterer en begivenhed, portrætterer en betydningsfuld person for byen mm. Udforsk, hvad der er monumenter i deres by, hvilken betydning det har haft for byen, og hvilken symbolik, der indskrives i monumentet i forhold til repræsentationen. På nedenstående hjemmesider kan man gå ind og søge på byer og her få oplysninger om, hvilke monumenter, der står i hvilke byer, hvor og hvornår de er opstillet og i hvilken anledning.

 

Man kan her have dels en teoretisk, dels praktisk tilgang til den lokale monumentkunst. Man kan gå ud i byrummet, finde og se skulpturerne, og reflektere over monumentets betydning, monumentets udformning og placering i forhold til betydningen.

  1. Dansk Center for Byhistorie
  2. Visit Denmark
  3. Københavns Kommune, Vej & Park (særligt København)

En mere praktisk tilgang kan være, at gengive monumentet. Reflektere over, hvilken betydning monumentet har for os personligt eller byen, og så praktisk gengive det i en eller anden form ex. skitse, tegning, akvarel, fotograf mm. Som optakt til denne opgave kan man se på henholdsvis Vilhelm Hammershøi og Jens Lindhes gengivelser af Salys rytterstatue af Frederik V. Hvordan afbilder de Salys statue, hvad lægger de to kunstnere vægt på i gengivelsen osv.? Denne perspektivering kan lægge op til en diskussion og refleksion af, hvordan en gengivelse kan skabe mer- og medbetydning i et billede.

 

Se opgave 6 og opgave 7.

 

Stinne Bo Schmidt