Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 7, gym.

 

BILLEDKUNST - STX, HF

Mål:

C-niveau slut

  • analysere et visuelt materiale ud fra forskellige forskningsbaserede metoder og samle resultaterne i en konklusion (betydningsanalyse, gengivelsesstrategier, mediers udtryks– og meningsbærende muligheder)
  • løse elementære visualiseringsopgaver i samspil med det analytiske arbejde med andres eller egne billeder (gengivelsesstrategier)

 

B-niveau halvvejs

  • analysere et visuelt materiale ud fra forskellige forskningsbaserede metoder i forhold til analysens fokus (betydningsanalyse, gengivelsesstrategier, mediers udtryks– og meningsbærende muligheder)
  • vælge blandt forskellige metoder og strategier til at løse visualiseringsopgaver i forlængelse af det analytiske arbejde med andres og egne billeder

 

 

Lokale monumenter B

Praktisk opgave

Vælg et monument fra byens rum, som skal danne motiv til en kunstnerisk gengivelse (jf. Hammershøi og Lindhe). Du skal gøre dig nogle tanker omkring monumentet og dets betydning, og det skal omformuleres i et kunstnerisk materiale. Du skal nøje overveje, hvilken gengivelsesstrategi, der bedst udtrykker din oplevelse af monumentet og dets betydning for dig. Vil det være en skitsering af monumentet, en gennemarbejdet tegning, fotografi mm.

 

Begrund skriftligt dit valg af gengivelsesstrategi.

 

Se Lokale monumenter og opgave 6.

 

 

Stinne Bo Schmidt