Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 7

BILLEDKUNST - STX, HF

Mål:

C niveau (start): løse elementære visualiseringsopgaver i samspil med det analytiske arbejde (betydningsanalyse) med andres eller egne billeder

B niveau (start): vælge blandt forskellige metoder og strategier til at løse visualiseringsopgaver i samspil med det analytiske arbejde (betydningsanalyse) med andres og egne billeder 

Praktisk opgave

 

 

Lav en eller begge af følgende opgaver:

 

a) Vælg et af dine egne værker. Giv værket tre forskellige titler. Diskutér i par hvilken betydning de forskellige titler har, og om forholdet mellem værk og titel er forskelligt i de tre versioner. Husk at begrunde dine svar og at notere svaret og begrundelsen i portfolioen.

 

b) Vælg et hverdagsobjekt. Mal eller tegn et billede af objektet. Giv objekt og billede én og samme titel. Begrund dit valg af titel. Er der nogen forskel på forholdet mellem værk og titel ved objektet og billedet? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 

Se teksten 'Kært barn har mange navne' og opgave 6

 

 

Trine Drengsgaard