Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 4

 

BILLEDKUNST - HF, STX

Mål

C-niveau (slut): analysere et visuelt materiale ud fra forskellige forskningsbaserede metoder og samle resultaterne i en konklusion (formanalyse, betydningsanalyse )

B-niveau (halvvejs): analysere et visuelt materiale ud fra forskellige forskningsbaserede metoder i forhold til analysens fokus (formanalyse, betydningsanalyse)

 

Monumentale krigsvisioner 1

 

 

 

Pablo Picasso ”Guernica”  (1937), olie på lærred, 351 x 782 cm

 

Asger Jorn ”Stalingrad, stedet som ikke er, eller modets gale latter” (1957-1972), olie på lærred, 296 x 492 cm

 

Mange kritikere har set ”Stalingrad” som Jorns svar på Picassos store vægmaleri ”Guernica”. Jorn var yderst begejstret for ”Guernica”, og han havde aldrig set noget lignende, da han så det på verdensudstillingen i 1937. På trods af det har Jorn selv kommenteret på forskellen mellem de to værker: ”Guernica er malet udfra den engagerede og oprørte tilskuers synspunkt, det er en direkte symbolsk skildring af en hændelse. Jeg derimod ønsker at skildre ikke den ydre, men den indre krigshandling” (Guy Atkins: Asger Jorn, the crucial years 1954-64 (Borgen, 1977) gengivet i Karen Agersnap, Yvonne Hansen o.a. Om at se på Jorn (Silkeborg Kunstmuseums Forlag; 1996) s. 57).

 

Begge malere har brudt med naturalismen og begge skildrer en krigssituation, men måden de gør det på, og de udtryk, som opstår, er forskellige. Hvordan skal man fortolke ’den indre krigshandling’?

 

Opgaverne nedenfor har til formål at træne komparativ analyse, samt at give en forståelse for hvilken betydning skala har for kunstværker.

 

Teoretisk/analytisk opgave

1) Betragt de to malerier indgående. Lav evt. en skitse af dem.

 

2) Lav en beskrivelse og formalanalyse af de to malerier for at finde frem til hvad, der er karakteristisk for dem hver især.

 

3) Hvordan arbejder Picasso og Jorn med temaet krig? Se på Jorns citat om ”Guernica” og ”Stalingrad” ovenfor. Er du enig i Jorns betragtning? Hvorfor? Hvorfor ikke? Brug værkerne som dit argument.

 

4) Hvilken effekt har malerierne på beskueren og hvorfor? Skitsér maleriernes størrelse (fx ved at markere hjørnerne med papir eller lignende på gulvet). Hvorfor har kunstnerne valgt at arbejde i denne skala, og hvilken betydning har det for beskueren?

 

Se teksten 'Monumentale krigsvisioner' og opgave 5

 

 

Trine Drengsgaard