Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 2

BILLEDKUNST - STX, HF

Mål

C niveau (slut): analysere et visuelt materiale ud fra forskellige forskningsbaserede metoder og samle resultaterne i en konklusion (formalanalyse)

kernestof

B niveau: teoretisk arbejde med billeder på flade med vægt på mediets udtryks- og meningsbærende muligheder

 

 

 

Ekspressive abstraktioner 1

 

 

 

Denne opgave har til formål at vise bredden i begrebet abstraktion. Samt at give en forståelse for sammenhængen mellem valget af metode/skabelsesproces og værkets udtryk.

 

Teoretisk/analytisk opgave

1) Find et maleri af hver af følgende kunstnere:, Asger Jorn, Richard Mortensen,  Gunnar Aagaard Andersen og Egill Jacobsen,

 

Fx kan følgende værker bruges: Asger Jorn ”Ørnens Ret” (1950/51)  eller ”Stalingrad” (1957-72), Richard Mortensen ”Maleri til digt af Paul Éluard” (1935) eller ”Øst-vest” (1956), Gunnar Aagaard Andersen ”Hældningskoefficient 1:2:3” (1950) og Egill Jacobsen ”Ophobning” (1937/38).

 

Malerierne kan findes på nettet ved at søge på Google eller at bruge Kunst Indekst Danmark (www.kid.dk). Malerierne findes også i ”Ny Dansk Kunsthistorie 8” s. 24, 32, 88, 121 og ”Ny Dansk Kunsthistorie 9” s. 36, 56.

 

2) Gå sammen 3-4 elever, og opdel malerierne i to grupper og argumentér for, hvorfor du har lavet opdelingen, som du har gjort

 

3) Se nøje på udtryk, komposition og malemåde i malerierne. Kommentér udfra disse elementer, på hvordan skabelsesprocessen har været i de to grupper af malerier. Du kan eventuelt hente hjælp i teksten ’Ekspressive abstraktioner’, som hører til denne opgave.

 

Se teksten 'Ekspressive abstraktioner' og opgave 3

 

Trine Drengsgaard