Kulturkanon i undervisningen
 

Introduktion

Asger Jorns ’Stalingrad’

Trine Drengsgaard har udarbejdet forslag til undervisningsforløb, samt forfattet tekster med Jorns ’Stalingrad’ som udgangspunkt.

 

Jorn opfattede billedet som ikke helt uproblematisk:

 

”I 1937 arbejdede jeg i Den spanske anti-Franco-republikanske ambassade i Paris blandt andet med at retouchere nogle fotografier. Det var samtidig med, at Picasso malede Guernica. For mig var krigen noget andet end Picassos Guernica og den heroisk teatralske linie hos Hemingway. Men liv og død. Jeg famlede med at lave noget andet, og det blev til i Albisola, i Italien og i Bruxelles. Stalingrad er et umuligt, mislykket billede, fordi det jeg vil male er umuligt at male. Kampen mellem liv og død.” Asger Jorn (Jespersen, Gunnar: ”Fra en samtale med Asger Jorn” (ikke trykt) gengivet i Karen Agersnap, Karen, Yvonne Hansen o.a. Om at se på Jorn (Silkeborg Kunstmuseums Forlag; 1996) s. 58)

 

Måske netop derfor er billedet et godt udgangspunkt for gymnasie- og hf-elever til at undersøge billedets udtryk og billedmagerens gengivelsesstrategi.

 

Opgaverne retter sig til billedkunst på C og B-niveau (gymnasiale uddannelser).

 

Perspektiverende tekster

De fire korte perspektiverende tekster er skrevet af Trine Drengsgaard.

 

”Citater”

Trine Drengsgaard har samlet udsagn i forbindelse med maleriet ”Stalingrad” og Asger Jorn. Udsagnene er dels Jorns egne, dels datidens og dels nutidens kommentarer.

 

Opgaver

I forbindelse med teksterne har Trine Drensgaard udviklet forskellige analytisk / teoretiske og analytisk / praktiske opgaver.