Kulturkanon i undervisningen
 

Litteraturliste

Bøger

 • Carlsen, Leif og Hovgaard, Jørgen: Forestillinger om … , MUSAGETES
 • Conrad, Karen: DRENGE-drømme, Nils Malmros - en auteur, Amanda 1991
 • Daneskov, Lars og Kristensen, Kim: Nils Malmros, Hovedland 1989
 • Hjort, Mette og Bondebjerg, Ib: Instruktørens blik, Rosinante 2000
 • Jensen, Bo Green: De 25 bedste danske film, Gyldendals bogklubber 2002
 • Jerslev, Anne: Kultfilm & Filmkultur, Amanda 1993
 • Mogensen, John: Kundskabens træ, en film bliver til; CENTRUM 1981
 • Nielsen, Peter Boile: Religionshåndbogen, Gjellerup & Gad, 1987
 • Piil, Morten: Danske filminstruktører, Gyldendal 2005
 • Piil, Morten: Filmguide - danske film fra A til Z, Gyldendal 2000
 • Poulsen, Henrik og Katz, Per: Fokus, Gyldendal 1997
 • Schepelern, Peter: 100 års danske film, Rosinante 2001
 • Schepelern, Peter (red.): Filmleksikon, Munksgaard Rosinante 1995
 • Schmidt, Kaare: Film, Historie Kunst Industri, Gyldendal 1995

 

Artikler

 • Breuning, Judith og Ulrich: Kundskabens træ - et undervisningsmateriale, http://www.dfi.dk
 • Jakobsen, Steffen Kramer: Hold så op med den uro!, Medieanalytisk opgave 1994
 • Kaspersen, Flemming: Verden set nedefra, EKKO #25 november 2004

 

 

se også: http://kulturkanon.kum.dk/