Kulturkanon i undervisningen
 

Introduktion

DANSK - STX, HF, HHX, HTX

Mål

  • Analyse og fortolkning

  • Dansk litteratur med perspektiv til verdenslitteraturen

  • Samspil mellem litteratur, kultur og samfund

 

 

Artiklen er rettet mod dansklærerne i de gymnasiale danskfag og har som formål at inspirere til at inddrage Lyrikkanon i danskundervisningen samt at pege på mulige undervisningsforløb. Artiklen indeholder en præsentation af værket, en række forslag til sorteringer i det og til læsninger af udvalgte dele.

 

Kulturkanons lyrikantologi er 24 digte fra folkeviser til Højholt og Nordbrandt. Indledningsvis diskuteres digtets status i og uden for skolen, og det overvejes, hvilke kompetencer eleverne kan opnå ved at arbejde med det poetiske sprog. Hoveddelen foreslår, hvordan digtene kan samles i grupper og forløb:

  1. Det perspektiverede øjeblik
  2. Naturdigte og Danmarkssange
  3. Kærlighedsdigte
  4. Digte om livsregnskab og død
  5. Metadigte om det at digte.

Og til slut karakteriseres Lyrikantologiens underliggende forståelse af lyrik som fortættet jeg-udtryk, en opfattelse der dækker mange, men ikke alle slags digte.