Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 8

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Flerfaglig: Puberteten: Overgangen fra barn til voksen

(Psykologi, oldtidskundskab, drama, dansk, religion, biologi, samfundsfag)

 

Temaet syndefald og uskyldstab kan udvides til også at omfatte temaet pubertet/overgang fra barn til voksen. Der er mange tilgange til og teorier om denne livsfase, alt efter hvilke andre fag man ønsker at inddrage i undervisningen:

 

I psykologi kan man fx undersøge Freuds teori om udviklingen fra barn til voksen, evt. med fokus på Ødipuskonflikten.

 

I oldtidskundskab og/eller drama kan man læse Sofokles' drama "Kong Ødipus", som omhandler de begivenheder, der ligger til grund for Freuds teori om Ødipuskonflikten.

 

Vil man arbejde videre med Ødipuskonflikten, kan man i faget dansk fx beskæftige sig med Tove Ditlevsens novelle "Taarer" (fra samlingen "Den fulde frihed", 1944) og med Klaus Rifbjergs roman "Den kroniske uskyld" (1958).

 

I faget religion kan man inddrage de såkaldte 'primitive religioner', som ikke opererer med begrebet pubertet, men til gengæld har et eller flere ritual(er), som markerer overgangen fra barn til voksen. Sådanne overgangsritualer finder man fx hos andamanerne ('skildpaddedansen') og hos prærieindianerne. I øvrigt kan den protestantiske konfirmation også ses som et eksempel på en overgangsrite.

 

Hvad der rent biologisk sker i overgangen fra barn til voksen, vil faget biologi kunne give et bud på, ligesom man i samfundsfag vil kunne fokusere på teorier om socialisation og identitetsdannelse.

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.