Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 7

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Flerfaglig: Syndefald og uskyldstab

(Religion, dansk, fremmedsprogsfagene, mediefag):

 

I slutningen af bogen "Kundskabens træ - en film bliver til" skriver John Mogensen, at filmen er "en dybdeboring i den overgangskonflikt, der rammer os alle, når vi kommer i puberteten. Om udviklingen fra uskyldig barndom til voksenverdenens syndsbevidsthed. - Barndommen kommer til at svare til paradis-harmonien før syndefaldet. Det er en uskyldstilstand, men også en tilstand, hvor der ikke er nogen egentlig bevidsthed eller "kundskab". Først med fristelsen - primært af seksuel art - opstår bevidstheden. Vi spiser af "Kundskabens træ på godt og ondt", men dermed har vi også én gang for alle forladt barndommen. Vi er for evigt fordrevet fra paradis, har fået øjnene op for egen ondskab."

 

I samarbejde med faget religion er det oplagt at se nærmere på syndefaldstemaet, i første omgang som det fremtræder i den jødisk/kristne udgave af syndefaldsmyten i Det Gamle Testamente, 1. Mosebog, kapitel 3:

 

  • Hvordan skildres paradistilstanden? Hvordan skildres overtrædelsen af Guds forbud mod at spise af træets frugter? Hvilken forandring sker der med Adam og Eva, efter at de har spist af frugterne? Hvilke konsekvenser får deres 'forbrydelse', for dem selv - og for menneskeheden som helhed?

 

Også andre religioner opererer med syndefaldsmyter. I bogen "Forestillinger om … otte temarækker til faget religion" kan man finde nogle af dem. I indledningen til afsnittet om syndefald skriver forfatterne:

 

"Syndefaldsfortællingerne har til formål at forklare, hvordan død og ondskab kom ind i verden. I næsten alle religioner forestiller man sig en oprindelig ideel tilværelse uden død, og at døden, der er noget unaturligt, kom ind i menneskenes tilværelse af følgende grunde:

  1. ved en fejltagelse (f.eks. at et budskab ikke når rettidigt frem)
  2. som straf for ulydighed mod guden (ofte forårsaget af en kvinde)
  3. som resultat af en diskussion mellem guder eller det første forældrepar."

 

  • Læs en eller flere af de ikke-jødisk/kristne syndefaldsmyter. Hvordan skildres 'paradis-tilstanden' i disse myter? Hvordan sker syndefaldet, og hvilke konsekvenser får det? Hvilke ligheder og forskelle er der mellem den jødisk/kristne syndefaldsmyte og de øvrige? Hvad fortæller disse ligheder og forskelle om grundlæggende forskelle i vores religioner og livsopfattelser?

 

Bibelens syndefaldsmyte er brugt som intertekstuel reference i utallige kunstværker. I faget dansk vil det være oplagt at inddrage fx følgende noveller:

 

Villy Sørensen: "Det ukendte træ" (fra samlingen "Sære historier", 1953)

Anders Bodelsen: "Drivhuset" (fra samlingen "Drivhuset", 1965)

Naja Marie Aidt: "Den blomstrende have" (fra samlingen "Vandmærket", 1993)

 

  • Hvori består syndefaldet i novellerne? Hvordan beskrives 'paradis-tilstanden' før syndefaldet? Hvilke(n) konsekvens(er) får syndefaldet for novellernes personer? Hvad opnår forfatterne ved at bruge syndefaldsmyten som intertekstuel referenceramme?

 

Det smertelige uskyldstab, som følger med pubertetens overgang fra barn til voksen er et hyppigt anvendt tema i både litteratur og film. Ofte er skildringen af uskyldstabet centreret om en enkelt begivenhed, som er skelsættende for hovedpersonen. Dansk, mediefag og fremmedsprogsfagene kan opregne utallige eksempler herpå, fx:

 

Dansk: Tage Skou-Hansen: "Stump" (kapitel fra romanen "Tredje halvleg", 1971)

Engelsk: Graham Greene: "I Spy/Jeg spionerer" (fra novellesamlingen "Twentyone Stories" 1930)

Tysk: Brødrene Grimm: "Rotkäppchen/Rødhætte", "Dornröschen/Tornerose", "Sneewittchen/Snehvide", "Aschenputtel/Askepot" (folkeeventyr)

Fransk/mediefag: Louis Malle: "Au revoir les enfants/Vi ses igen" (1987)

 

  • Hvordan skildres uskyldstabet? Og hvilke(n) konsekvens(er) får det for hovedpersonen?

 

Kilder:

Mogensen: Kundskabens træ - en film bliver til

Carlsen & Hovgaard: Forestillinger om… otte temarækker til faget religion

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.