Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 6

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Mediefagsfaglig: Malmros som auteur

I opslagsbogen "Danske filminstruktører" omtales Nils Malmros ved siden af Lars von Trier som en af de betydeligste auteurs i efterkrigstidens danske film. "Ingen andre i dansk film har trukket på det personlige erindringsstof med så stor dybde og træfsikkerhed som Malmros. Erindringsstoffet destilleret og forædlet. Udtrykt i et filmsprog, som konsekvent har levet op til auteur-teoriens krav om at lave film med en personlig og umiskendelig "håndskrift"", er begrundelsen bl.a.

 

I interviewbogen "Instruktørens blik" giver Malmros selv et bud på, hvad der er et gennemgående tema i hans film. Han siger om Århus by Night: "Det er nok en gang en film, som i virkeligheden handler om uskyldstabet, som mange af mine film jo handler om. Det handler om, at vi bliver ved med at tabe vores uskyld livet igennem. Hver gang vi får en ny indsigt, har vi også mistet noget af vores uskyld." I bogen "DRENGE-drømme" nævner Karen Conrad, at kærlighedslængslen, drømmen om den ideelle kvinde, som det aldrig lykkes at erobre, også er et hovedtema i Malmros' film.

 

  • Udvælg 3 af Malmros' film ud over Kundskabens træ, fx Drenge, Århus by Night og Barbara og undersøg tematikken i de fire film. Kan man sige, at det gennemgående tema er uskyldstabet, sådan som Malmros selv siger? Og/eller kan man genfinde kærlighedslængslen som tema i de fire film? Er der evt. andre gennemgående temaer i filmene, som sammen med eller i stedet for de to andre kan betegnes som Malmros' tematiske "håndskrift"? 

 

Karakteristisk for filmsproget i Kundskabens træ er:

  • der bruges ofte ultrakorte indstillinger (dette hænger bl.a. sammen med Malmros' brug af 'papegøjemetoden')
  • klipningen følger i store træk reglerne for klassisk continuity-klipning
  • filmen består især af nære og halvnære indstillinger, dog indledes flere af scenerne med et e-shot
  • filmen er optaget i børnenes øjenhøjde, og perspektivet ændres i retning af normalperspektiv, efterhånden som børnene vokser
  • kamerabevægelserne er yderst begrænsede (bortset fra danseskolescenen og skolebalsscenen)
  • zoom bruges så godt som ikke
  • der bruges fortrinsvis synkron lyd (dog gøres der enkelte steder brug af en lydbro)
  • underlægningsmusik benyttes ikke (bortset fra i starten under de indledende credits)

 

  • Undersøg på lignende vis, hvad der er karakteristisk for filmsproget i de tre udvalgte Malmros-film. Ligner filmsproget det, der anvendes i Kundskabens træ? Er der evt. tale om andre gennemgående træk ved Malmros' filmsprog, som sammen med de øvrige kan betegnes som hans filmsproglige "håndskrift"?

 

Kilder:

Piil: Danske filminstruktører

Hjort og Bondebjerg: Instruktørens blik

Conrad: DRENGE-drømme, Nils Malmros - en auteur

Kramer Jakobsen: Hold så op med den uro!

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.