Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 5

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Værk-intern: Syndefaldsmyten

Titlen Kundskabens træ refererer til syndefaldsmyten i Det Gamle Testamente. I følge denne myte planter Gud kundskabens træ i Edens have til kundskab om godt og ondt. Filmen er på én gang en historie om syndefald og uskyldstab i form af børnenes møde med det seksuelle og en beretning om, hvordan børnene får øjnene op for, at tilværelsen indeholder både ondt og godt.

 

  • I filmen optræder to paradis-scener, nemlig skovscenen (scene 5c) med Maj-Britt og Ina, Niels Ole og Flemming plus scene 5e, hvor Elin og Helge går tur i Botanisk have og Helge efterfølgende forsøger at kysse Elin (scene 5f). Hvordan skildres paradis-tilstanden rent filmisk i scene 5c (billedside, lydside, klipning, farver, lyssætning/brugen af lys><mørke etc.)? Scenen skildres hovedsageligt som en paradisisk tilstand, men lidt disharmoni sniger sig ind undervejs. Hvori består denne disharmoni, hvordan vises den rent filmisk, og hvilken sammenhæng har den med andre af filmens episoder/scener? Hvordan skildres paradis-tilstanden rent filmisk i scene 5e? Hvilke paralleller er der mellem scene 5e og 5f og den bibelske syndefaldsmyte?
  • 'Slangen' på skøjtebanen i scene 4c kan opfattes som en reference til slangen i syndefaldsmyten. Hvad medfører mødet med slangen for Niels Ole og Gert, og hvordan kan denne oplevelse ses som en parallel til syndefaldsmyten?
  • Filmen igennem optræder en lang række 'Vorherre'r' i form af voksne, som på forskellig vis opstiller regler for børnene og/eller straffer de brud på reglerne, som finder sted. Niels Oles bødekasse er et tegn på, at børnene nærmer sig voksenalderen, idet de selv er ved at overtage forvaltningen af regler og regelbrud. Undersøg opstilling af regler og/eller regelbrud, og hvordan de eventuelle regelbrud straffes fx i scenerne 2j, 3f, 6c og 9c.

 

Kilder:

Breuning: Kundskabens træ - et undervisningsmateriale

Green Jensen: De 25 bedste danske film

Kramer Jakobsen: Hold så op med den uro!

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.