Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 4

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Værk-intern: Lysets og mørkets gerninger

Kundskabens træ handler om en skoleklasses kollektive og individuelle udvikling med fokus på den spirende seksualitet. Børnenes udvikling kædes gennem hele filmen sammen med lys-/mørke-tematikken. Lyset står for det bevidste, for den tilladte og kendte verden, mens mørket forbindes med det ubevidste, med det forbudte og det ukendte. I de lyse rum foregår de dagligdags hændelser, og her har voksenautoriteterne magten. I de mørke rum kan børnenes følge deres instinkter, og kun her kan autoriteterne trodses.

 

  • Undersøg brugen af lys og mørke i filmens indledningsscene (scene 2a). Hvordan fortælles scenen i øvrigt, og hvilke filmiske virkemidler gør instruktøren brug af?
  • Undersøg på tilsvarende vis mørke- og lys-tematikken og brugen af filmiske virkemidler i scenerne 3d (Elin i 'Syndens hule'), 4c (Niels Oles møde med kvindekønnet) og 5f (Elin og Helge i garagen).
  • De tre ungdomsgilder (scenerne 5b, 7b og 8f) og skolegårdsfesten (scene 6b) kan ses som et barometer for børnenes seksuelle udvikling gennem filmen. Undersøg hvordan denne udvikling kommer til udtryk gennem brugen af lys og mørke sammenholdt med den tilsvarende udvikling i de to køns kontakt med hinanden.
  • En central scene i filmen er den såkaldte 'nadverscene', scene 6c , hvor klassen på lejrskoleturen deltager i økonomaens føleleg. Hvilke ligheder er der mellem denne scene og Leonardo da Vincis maleri Den sidste nadver fra klosteret Santa Maria delle Grazie i Milano? Undersøg hvordan modsætningen lys><mørke i scenen rent filmisk er kombineret med modsætningerne kendt><ukendt, tilladt><forbudt og over bordet><under bordet.
  • I de to scener med ræven (scene 2g og 2i) fornemmer man tydeligt, at børnene på én gang tiltrækkes og frastødes af dissektionen. Hvordan er brugen af lys og mørke i disse to scener, og hvordan kan man se en sammenhæng mellem dissektionsscenerne og de ovenstående scener, hvor mørke-lysvirkningen har været i fokus?

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.