Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 3

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Værk-intern: Opdragelse

Når Elin er så sårbar over for kammeraternes mobning, som hun er, hænger det i høj grad sammen med hendes totalt uforstående forældre, som straffer hende i stedet for at støtte hende.

 

I filmen findes to næsten parallelle scener, hvor Elin og Anne-Mette hver for sig har problemer, som tages op i samspil med deres mødre. I scene 3c tager Anne-Mette af sig selv det problem op, at hun er 'kommet til' at bruge pengene fra klassens bødekasse, mens det er Elins mor, der i scene 3f  er den udfarende i forhold til 'problemet' med den sølvdollar, Elin har fået af Carsten.

 

  • Hvordan løser de to mødre problemerne, og hvad er døtrenes rolle i forbindelse med problemløsningen?
  • Hvilken rolle har fædrene i de to familier og i forhold til løsningen af problemerne i de to tilfælde?
  • Hvordan placerer Malmros sine personer i forhold til hinanden i de to scener, og hvilke filmiske virkemidler bruger han til at skildre de to situationer?
  • Hvordan anvender Malmros skydedørene i de to scener?
  • Brug scene 4b og 8b til yderligere at karakterisere den opdragelse, som Elin udsættes for.

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.