Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 3

 

DESIGN - HF

Mål

C-niveau:

Analysere og vurdere design som proces og resultat (form, æstetik)

 

Analyse af ”Kirsebærs” mønsterrapport (eller rapport)

Eleverne lærer at lave formalanalyse af ”Kirsebær” rapporten. Se billedet på kulturkanonens hjemmeside.

 

Kirsebær

Gør rede for, hvor rapporten begynder og slutter. ( lav en tydelig markering på en s/h kopi af ”Kirsebær” eller læg et stykke overheadfolie over kopien og tegn med en marker). (Hvis denne markering er interessant nok eller hvis man viderebearbejder denne markering, kan den måske bruges til yderligere mønsterarbejde).

 

Det udleverede tekstil af Marie Gudme Leth hedder ”Kirsebær”. Hvorfor ikke ”Fugl” eller ”Sommer”? Hvad kunne navnet fortælle om prioriteringen af elementerne? Er kirsebærrene billedmæssigt mere centralt placerede end de øvrige elementer?

 

Foretag en kompositions-, form- og farveanalyse.

 

Se teksten Hvordan er "Kirsebær" blevet til?

 

 

Hans Staunstrup Jeppesen/21.06.06