Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 1

 

DESIGN - HF

Mål

C-niveau:

  • visuelt og mundtligt formidle designløsninger og designanalyse 
  • analysere design ud fra kontekstuelle parametre (samfund, miljø, etik, branding, økonomi, teknologi og innovation)

 

 

Hvem er Marie Gudme Leth? Hvorfor kom hun i kulturkanonen?

I forløbet lærer eleverne at diskutere læreplanens ”kontekstuelle parametre. samfund, miljø, etik, branding, økonomi, teknologi og innovation” i forbindelse med de biografiske oplysninger bl.a.

 

 

Lad eleverne finde biografisk materiale på nettet, f.eks. her: Biografi fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon fra KVINFOs hjemmeside. Klik på ”Dansk kvindebiografisk leksikon”, skriv Marie Gudme Leth i søgefeltet. Se også kulturkanonens hjemmeside.

 

Hver elev/elevgruppe vælger 3 aspekter, som de mener kunne berettige til titlen i kulturkanonen ”Marie Gudme Leths livsværk”, en måske lidt speciel titel.

 

Aspekterne kan være (C-niveau)

- det er smukt (form)

- det kan stadigvæk købes / sælges (økonomi)

- det var dengang meget populært (samfund / økonomi)

- det er meget anderledes end andres design (branding)

 

(B niveau):

- æstetisk

- designhistorisk ”dengang”

- Gudme Leths indflydelse på senere designere

 

Der gennemføres en klassediskussion af det fundne biografiske materiale og betydningen og omfanget af kanontitlen. Der diskuteres desuden aspekter, som kunne berettige til optagelse i kulturkanonen.


 

Hans Staunstrup Jeppesen/21.06.06