Kulturkanon i undervisningen
 

Introduktion

Marie Gudme Leth er et navn, som kun ganske få mennesker vil nikke genkendende til i dag. Netop derfor vil det være interessant at dykke ned i hendes professionelle verden som stoftrykker og lærer for at finde ud af, hvordan moderne mennesker anno 2006 kan lade sig inspirere af hendes kunst.

 

Hans Staunstrup Jeppesen har skrevet nogle tekster og opgaver i forbindelse med Marie Gudme Leths livsværk.

 

Tekster

Teksterne, som Hans Staunstrup Jeppesen har skrevet, er korte indledninger til bestemte indfaldsvinkler, som kan bruges i forhold til Gudme Leths design. I sit bidrag til undervisningsmateriale baseret på Marie Gudme Leth er det Hans Staunstrups Jeppesens pointe, at eleverne kan få et udmærket indblik i designeren ved hjælpe af større eller mindre praktiske og analytiske opgaver. 

 

”Kirsebær”, en case

Hvordan er Marie Gudme Leths stof ”Kirsebær” så blevet til?

Artiklen forsøger at indkredse den kreative proces i udviklingen af ”Kirsebær”.

 

Håndværk og industri”

Hvad betyder det for stoftryk, om det fremstilles industrielt eller om det fremstilles i hånden?

 

”Unge designere og Gudme Leth”

Stoftryk i dag.

 

Terminologi

Gloser i forbindelse med stofdesign.

 

Opgaver

Hans Staunstrup Jeppesen har udviklet forslag til undervisningsmateriale, som viser at Marie Gudme Leth kan anvendes i teoretiske og praktiske projekter. Nogle forløb er vurderende (hvorfor vil eleverne have valgt hende som emne i kulturkanonen), og kan anvendes på forskellige niveauer, andre analyserende og kan bruges som introduktion til faget design (1. ”Kirsebær, en case”). I en praktisk opgave udvikler eleverne deres eget eksempel på stofdesign baseret på naturlige former, og i en anden opgave afprøves muligheden for at bruge forenkling af naturformer i andre designsammenhænge.

 

Opgaverne retter sig til design på C-niveau eller første del af design B-niveau resp. introduktion til et større projekt på B-niveau. Opgaverne er gode eksempler på, hvordan eleverne introduceres til designemner gennem egne overskuelige undersøgelser, eksperimenter eller projekter.

 

Opgave 1: ”Hvem er Marie Gudme Leth? Hvorfor kom hun i kulturkanonen?”

Eleverne finder ud af, hvem Marie Gudme Leth er og finder selv argumenter for hendes optagelse i kanonen.

 

Opgave 2: ”Kirsebær”, en case (teoretisk forløb 1)

Eleverne opnår igennem opgaven en forståelse for det kreative menneskes ungdommelighed, en forståelse for at det kreative aspekt i mennesket er med til at holde ånden ung og dermed i stand til gang på gang at overraske ved sine løsninger.

 

Hans Staunstrup har lavet tre mønsterrapportopgaver, som kræver større eller mindre elevselvstændighed:

 

1. Analyse af ”Kirsebærs” mønsterrapport (eller rapport) (opgave 3)

”Kirsebær”s mønsterrapport analyseres og kombineres med en kompositions- form- og farveanalyse.

2. analyse af mønsterrapporten; tre konkrete eksempler (opgave 4)

En meget overskuelig opgave, hvor eleverne finder mønsterrapporten i 3 givne eksempler. En god introduktion til en mønsterrapport.

3. analyse af mønsterrapporten: find selv 5 eksempler (opgave 5)

Opgaven kræver en større selvstændighed hos eleverne.

 

Opgave 6: ”Kirsebær”, en case; funktionen

Stofmønstre undersøges ud fra funktionsparameter.

 

Opgave 7: ”Mønster og skala”

Eleverne undersøger praktisk forholdet mellem mønster og skala.

 

Opgave 8: ”Udvikling af et stofmønster”

I et overskueligt projekt afprøver eleverne hvordan et stofmønster kan udvikles.

 

Opgave 9: ”Forenkling og fornyelse”

Forenklingen, som er brugt i forbindelse med stofdesign, kan anvendes i andre designdiscipliner.

 

Opgave 10: ”Tekstil og stil”

En designhistorisk opgave.

 

Opgave 11: ”Håndværk og industri”

Eleverne analyserer industrielt og håndværksfremstillet design.

 

Opgave 12: ”Gudme Leth og lignende design i dag”

Opgaven forsøger at give svar på spørgsmålet, om Marie Gudme Leths tekstiler kan bruges i nutidens bolig.

 

Opgave 13: ”Opgave om portfolio bevidsthed”

Eleverne opfordres i opgaven at bruge hele portfolioen som en organisk helhed.

 

 

Se kulturkanonens hjemmeside.