Kulturkanon i undervisningen
 

Overgangsritualer

Overgangsritualer/-riter formidler fx et individs eller en social gruppes indvielse i et nyt livsstadium. Overgangsriterne følger et fælles mønster i form af et tre-faset forløb:

  1. Udskillelsesfasen, hvor man udskilles fra den gamle tilstand
  2. Isolationsfasen/liminalfasen, som er en midterperiode med isolation fra den øvrige del af samfundet. Det er en farlig krisetilstand, hvor man befinder sig i et tomrum (anskues ofte som en 'rituel død'), idet man er frataget sin gamle status og endnu ikke har opnået en ny
  3. Genoptagelsesfasen/inkorporationsfasen, hvor man atter optages i samfundet, men i den nye status ('nyfødsel'). Den nye tilstand fejres som oftest med glæde, gaver og fest.

Kilde

Boile Nielsen (red): Religionshåndbogen

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.