Kulturkanon i undervisningen
 

Litteraturliste

  • Andersen, Gitte: Kongeportrættets symbolik – portrættet i dansk kunst 1500-1800, Temastudium ved Århus Universitet 2000
  • Erichsen, John og Salling, Emma: Fyrste og hest – rytterstatuen på Amalienborg, Københavns Bymuseum 1976
  • Feldbæk, Ole (red.):Dansk identitetshistorie, C.A. Reitzels Forlag, 1992, bd.
  • Heiberg, Steffen: Danske portrætter, Aschehoug 2003
  • Jensen, Christian Skovbjerg et. al.: MONUMENT – Samtidskunst i byrummet, Informations Forlag 2004
  • Knieper, Hans: Frederik II, 1581
  • Langvad, Maja Lee: Find Holger Danske, Borgen 2006
  • Pilo, Carl Gustav: Frederik V. Udateret
  • Scavenius, Bente og Lindhe, Jens: Hammershøis København. Politikens Forlag 2003
  • Slots- og ejendomsstyrelsen: Rytterstatuen på Amalienborg Slotsplads 1999