Kulturkanon i undervisningen
 

Forside

 

”Vi skal kende os selv og have et aktivt forhold til den kultur, der omgiver os, og som vi er vokset ind i. Kunst og kultur er en uundværlig del af skolens daglige virksomhed.”

Bertel Haarder

 

 

Som opfølgning på kulturkanonen tilbyder Undervisningsministeriet hermed inspiration til tilrettelæggelse af undervisningsforløb, der inddrager kunstværker fra kulturkanonen. 

 

Materialet, der først og fremmest retter sig mod lærere i grundskole og på gymnasiale niveauer, tager i hvert forløb udgangspunkt i et eller flere kanonværker. Forudsætningen for valg af kunstværker er, at de skal kunne indgå som relevante bidrag til undervisningen. For folkeskolens vedkommende kan de bidrage til opfyldelse af udvalgte trin- og slutmål for relevante fag. På gymnasieområdet er de i overensstemmelse med de gældende læreplaner for enkeltfaglige og flerfaglige forløb. De valgte kunstværker er eksempler på kanonkunstværker, der kan indgå i undervisningen. De skal ikke opfattes som en udtømmende liste over undervisningsrelevante værker i kulturkanonen.

 

De beskrevne undervisningsforløb med tilhørende uddybende materiale kan tjene som vejledning eller inspiration for lærerne i deres egen tilrettelæggelse af konkrete undervisningsforløb rettet mod bestemte klasser og klassetrin. Forløbene er opdelt efter kulturkanonens syv værkkategorier. Under hver kategori nævnes hvilke fag og undervisningsniveau(er), de valgte kunstværker retter sig imod, og under hvert værk vil der være beskrivelse af undervisningsforløb, perspektiverende tekster og relevante links.

 

Det skal understreges, at materialet alene er tænkt som et tilbud for lærere og andre interesserede, der ønsker at give kunsten og kulturen liv og rum i skoler, gymnasier og andre uddannelsessteder.

 

 

 

”Øjnene skal lære at se, hvad de ikke før kunne se. Ørerne skal lære at høre, hvad de ikke før kunne høre. Sanserne skal udvikles, og fantasi og kreativitet skal stimuleres.”

Bertel Haarder

 

 

Se kulturkanonens hjemmeside: kulturkanon.kum.dk